Homepage - Benvenido.nl

www.benvenido.nl
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van de DE doekjesspecialist,

Op onze website kunt u onder het kopje producten een ruim assortiment aan doekjes en dweilen vinden voor in en rond uw huis, welke u direct online kunt bestellen.

Benvenido van Schaik is ruim 20 jaar actief bezig met de verkoop van wonderdoekjes. Met deze producten is Benvenido 4 maal bekroond in Nederland en 3 maal Europees als beste verkoper.

Onze producten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in uw keukenkastje. Tevens bespaart u honderderen euro's  aan andere vervuilende schoonmaakartikelen en wasverzachters. Onze doeken besparen ongeveer 80% aan water en blijven een streeploos resultaat bieden.

Mocht u onverhoopt vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met mij op, via het contactformulier.


Met ingang van de maand November 2022 hebben wij een aantal nieuwe producten aan onze webshop toegevoegd.

U kunt onze nieuwe producten hier bekijken.
Foto nido
Op deze website is onze privacy policy van toepassing. De geldende privacy policy kunt u hier bekijken.
Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden kunt u hier bekijken.
Created by Verschoor IT, Hosted by Verschoor IT
Copyright and all rights reserved, Benvenido.nl
Welkom op de website van de DE doekjesspecialist,

Op onze website kunt u onder het kopje producten een ruim assortiment doekjes en dweilen vinden voor in en rond uw huis, welke u direct online kunt bestellen.

Benvenido van Schaik is ruim 20 jaar actief bezig met de verkoop van wonderdoekjes. Met deze producten is Benvenido 4 maal bekroond in Nederland en 3 maal Europees als beste verkoper.
Onze retour policy, kunt u hier bekijken en downloaden.
Terug naar de inhoud